Kişisel Verilen İşlenmesine Yönelik Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ BİÇEN MAĞAZACILIK SAN. VE TİC. A.Ş. (BİÇEN) olarak kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanmasına önem veriyoruz. Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda yer alan temel ilkelere, veri işleme şartlarına uygun olarak işlenmekte, muhafaza edilmekte ve korunmaktadır. 1. Veri Sorumlusunun Kimliği Şirketimiz BİÇEN, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 3. maddesinde tanımlı “Veri Sorumlusu” sıfatıyla özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere kişisel verilerinizi işlemektedir. BİÇEN MAĞAZACILIK SAN. VE TİC. A.Ş. Kartaltepe Mah. Belediye Cad. No:1 Saraçoğlu İş Merkezi Kat:1 Sefaköy Küçükçekmece/İstanbul Telefon: E-Mail adresi: 2. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Kişisel verileriniz;  Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi  Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi  Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi  Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi  İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi  Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi  Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini Amaçlarıyla 6698 sayılı Kanununun 4. maddesinde belirtilen genel ilkeler; 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işlenir. 3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği Kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında 6698 sayılı Kanunun 8.ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde, aşağıda belirtilen alıcı gruplarına aktarılmaktadır. İşlenen Kişisel Veriler Hangi Amaçlar Kapsamında Aktarılıyor:  Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi  Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi  İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi İşlenen Kişisel Veriler Kimlere Aktarılıyor: Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlar kapsamında 6698 sayılı Kanunun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde özel hukuk tüzel kişileri ile paylaşılmaktadır. Kişisel verilerinizin paylaşma süreci boyunca ve sonrasında veri güvenliğinin sağlanması için her türlü teknik ve idari tedbir alınmaktadır. 4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz, otomatik, kısmen otomatik ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle ve farklı kanallardan; internet sitesi ve sosyal medya mecraları vasıtasıyla, sözlü, fiziki ortamda, elektronik ortamda yasal yollardan elde edilebilmektedir. Bizzat sizlerden topladığımız kişisel verileriniz, verileriniz, 6698 sayılı Kanunun 5. maddesinin birinci fıkrasında yer alan ilgili kişinin açık rızasının alınması hukuki sebebine dayalı olarak işlenmektedir. 5. İlgili Kişinin Hakları 6698 sayılı Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, sayılan haklarınıza ve kanunun uygulamasına ilişkin taleplerinizi yazılı olarak şahsen yapabilir ya da Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen diğer başvuru usullerine uygun olarak Şirketimize iletebilirsiniz. Gerekli açıklamalar ile başvuru ve bilgi talep formuna internet sitemizdeki linkten ulaşabilirsiniz.