[]
1 Step 1
İçim Kampanya Katılım Formu
Ad
0 /
Soyad
0 /
Cep Telefonu
0 /
Harcama Tutarımore details
0 /
Fiş Nomore details
0 /
Fiş Resmiupload
Fiş Resmi
Kampanyayı beğendiniz mi?
Previous
Next

Üyelik ve Rıza Beyanı

Biçen Mağazacılık San. ve Tic. A.Ş.’ye ait Müşteri İletişimi ve Müşteri Memnuniyet Programı ve bireysel Biçen Kart program üyelerine; genel ve özel kampanya, promosyon, indirim, tanıtım, puan kazanma/harcama, hediye çeki, kulüplere özel fırsatlardan yararlanma, düzenlenecek aktivitelere katılabilme gibi olanaklar sunan müşteri odaklı pazarlama programıdır. (Bundan böyle “Program” olarak anılacaktır.) Biçen Mağazacılık San. ve Tic. A.Ş. ve program ortakları tarafından, programı gerçekleştirmek amacıyla müşteriye verilen bir iletişim aracından veya pazarlama kanalından veya müşteriye ait iletişim bilgisinden yararlanılacaktır. Programa üye olanlar aynı zamanda bu programın ortaklarına da üye olurlar. Biçen Mağazacılık San. ve Tic. A.Ş. ve program ortakları program haricinde müşteri memnuniyeti odaklı ve aşağıdaki amaçlar doğrultusunda başka pazarlama uygulamaları ve programları da yürürlüğe sokabilir. Üye, programa dahil olmak üzere tüm uygulama ve programlardan yararlanmak için aşağıdaki koşulları kabul eder. 1. Üye, programın yürürlüğe sokulabildiği diğer uygulamalar ve programlar çerçevesinde; Biçen Mağazacılık San. ve Tic. A.Ş. ve/veya program ortakları tarafından kendisine, genel ve özel kampanyalar, fırsatlar, ürün, hizmet tanıtımları, reklam, pazar araştırması anketleri ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına, kulüplere üye kaydedilmesine izin verir. Üye, program ortaklarına ve/veya Biçen’e geçmişte vermiş olduğu, bu formla ilettiği ve sair yöntemlerle ileride vereceği alışveriş ve kişisel bilgilerinin yukarıda sayılan benzeri amaçlarla kullanılmak üzere toplanmasına, Biçen Mağazacılık San. ve Tic. A.Ş.’ye ve diğer program ortakları arasında paylaşılmasına ve bu firmalarca işlenmesine, üye aksini belirtmediği sürece bu firmaların, kendisiyle SMS, internet, mektup, telefon vb. kanallardan temasa geçmelerine izin verir. Üye aksini belirtmedikçe, programda üyeliği sonlandığında da, verilerinin toplanmasına, Biçen Mağazacılık San. ve Tic. A.Ş.’ye, program ortakları ve devreye alınabilecek diğer programların ortakları arasında, bu madde kapsamında sayılan benzeri amaçlar doğrultusunda paylaşılmasını, işlenmesini ve kendisine erişilmesini kabul eder. Üye, veri paylaşımı tercihlerini değiştirmek isterse bu talebi programların iletişim kanallarından bildirebilir. Üyenin bilgileri Biçen’e program ortaklarının hizmet sağlayıcılarıyla (gönderi, çağrı merkezi, veritabanı vb. hizmetleri firmaları ile), bu firmalar tarafından verilen hizmetler dahilinde kullanılması kaydıyla paylaşılabilir. Üyenin verileri işlenip, bilgiler, üye kimliği açıklanmaksızın, gruplar halinde 3. kişiler ile paylaşılabilir. 2. Üye, program veya diğer program ortakları da dahil olmak üzere programlardan faydalanması için kendisine verilen kart ve numarasını, kullanıcı adı ve/veya şifreyi ve/veya müşterinin bu programdan yararlanmak için oluşturduğu bilgiyi başkasına vermemeyi, kullandırmamayı, bunların saklanmasından sorumlu olduğu, üye veya başkası tarafından kötüye kullanıldığı, programların suistimal edildiği tespit edilirse, üyeliğe ilişkin her türlü hak ve kazanımların geri alınacağı, diğer tedbirlerin uygulanabileceğini kabul ve taahhüt eder. Üye, bu konuda doğabilecek ihtilaflardan Biçen Mağazacılık San. ve Tic. A.Ş.’nin ve program ortaklarının sorumlu olmadığını, üyeliğinden yararlanmasını sağlayacağı iletişim kanalını veya pazarlama kanalı veya müşteriye ait iletişim kanalını başkasına vermemeyi, verdiği takdirde tüm sorumluluğun kendisinde olduğunu ve üzerindeki tüm haklarını kaybedeceğini kabul eder. Üye, program üyeliğinden yararlanmasını sağlayan iletişim aracının veya pazarlama kanalının veya iletişim bilgilerinin kaybolması, çalınması halinde, bu durumu çağrı merkezine bildirecektir. Bildirim yapılıncaya kadar doğabilecek her türlü zarardan üye sorumludur. Üyenin bu programdan yararlanmasını sağlayacak iletişim aracı veya pazarlama kanalı veya müşteri iletişim bilgileri; kart ya da kart harici diğer araçlar olabilir. Bu sebepten bu maddedeki koşullar kart harici araçlarda da geçebilir. 3. Her program ortağında program koşulları, faydaları farklı olabilir ve değişebilir. Biçen ve ortakları kişisel verilerin kullanım amacına yönelik hususlar hariç, program şartlarını değiştirebilir, programı durdurabilir, üyeliği iptal edebilir, üyeliğe ilişkin aidat talep edebilir. Geçerli koşullar programların iletişim kanallarından üyeye satılmamış olan malların ayıbında, sistemin üzerinde çalıştığı elektronik alt yapıdaki arızalar nedeniyle geç veya yanlış alınan duyuru, promosyon, puanlar vb.’den çeşitli nedenlerle promosyon, puan gibi imkanların üyeye sağlanamamasından dolayı oluşabilecek ihtilaflardan program ortakları ve Biçen Mağazacılık San. ve Tic. A.Ş. hiç bir şekilde sorumlu tutulmayacaktır. Bu maddedeki koşullar devreye alınacak diğer promosyonlar için de geçerli olacaktır. 4. Biçen Mağazacılık San. ve Tic. A.Ş veya üye, 1 hafta önceden bildirimde bulunmak kaydıyla, her zaman ve bir sebep göstermeye gerek olmaksızın üyeliği sona erdirebilir. Bu durumda 1 hafta içinde üyelik sona erer. Üye, kazandığı haklarından, geçerli koşullar dahilinde, üyelik sona erme tarihine kadar yararlanabilecektir. Üyelik sona erdiğinde kartta biriken puanlar ve üyeye kazandırılan haklar Biçen Mağazacılık San. ve Tic. A.Ş. ve/veya program ortakları tarafından silinecek ve geri alınacaktır. 5. Bir üyenin, bu programa ait aynı üyelik bilgileri ile kayıtlı birden fazla kayıt tespit edilirse, bu kayıtlar ilgili üye adına birleştirilir. Bir üyenin tek bir kaydı olabilir. Üye, Biçen Mağazacılık San. ve Tic. A.Ş.’ye ve diğer program ortaklarına bu form ile açıklanan ve sair şekilde açıklanacak ve açıklanmış bilgilerinin doğruluğunu, bunlarda değişiklik olması halinde bunları güncelleyeceğini, uyuşmazlık halinde Biçen Mağazacılık San. ve Tic. A.Ş’ye program ortaklarının defter ve her türlü kayıtlarının kesin delil sayılacağını, Müşteri İletişimi ve Müşteri Memnuniyet Programı ve/veya Ticari Kart Programı ve program ortaklarına 18 yaşın üzerindeki Türkiye’de yaşayanların üye olabileceğini kabul eder. Üye, Biçen Mağazacılık San. ve Tic. A.Ş.’nin devri, bir başka şirket ile birleşmesi ve/veya ünvan değişikliği hallerinde de bu beyanın geçerli olacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.